Etsivä nuorisotyö:
nuoren asialla!

Etsivä nuorisotyö huomioi sinut yksilönä ja etenee sinulle sopivin askelin. Tärkeintä on, että haluat apua ja muutosta asioihisi. Yhdessä selvitämme, miten saamme sinun elämäsi palaset järjestykseen.

Nuorelle

Etsivä nuorisotyö on yksilöllistä nuoren kohtaamista, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. 

Jos olet 15-29-vuotias ja koet tarvitsevasi apua arjen asioissa, niin etsivä nuorisotyö on juuri sinua varten. 

Etsivä nuorisotyö huomioi sinut yksilönä ja etenee sinulle sopivin askelin. Tärkeintä on, että haluat apua ja muutosta asioihisi. 

Yhdessä selvitämme, miten saamme sinun elämäsi palaset järjestykseen.

Etsivässä nuorisotyössä tapaamiset ovat keskeisessä roolissa. Tapaamisissa korostuu läsnä oleminen, kuuleminen ja nuoren kunnioittaminen. Toisin sanoen työntekijä haluaa auttaa juuri sinua. 

Työntekijä kuuntelee sinua, kun haluat kertoa ajatuksistasi, tuntemuksistasi, kuulumisistasi tai arjen haasteistasi. Näin voidaan kartoittaa tilannettasi ja ryhtyä järjestelemään niitä asioita, jotka edistävät sinun hyvinvointiasi arjessa. Tapaamisten aika ja paikka ovat sovittavissa sinulle sopivaksi. 

Etsivä nuorisotyö liikkuu Äänekoskella, Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla. Toimistomme sijaitsee nuorisokeskus Spotin alakerrassa, jonne tapaamisia voi myös sopia.

Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Kaikki käydyt keskustelut jäävät sinun ja työntekijän välisiksi. Työntekijän kanssa voitte yhdessä pohtia, miten asioita tulisi järjestellä, jotta pääsisit elämässä eteenpäin sinulle sopivan aikataulun mukaisesti. 

Työntekijä on tukenasi ja kulkee rinnallasi silloinkin, kun asiat tuntuvat liian vaikeilta yksin selvitettäviksi.


Jos pohdit, mitä etsivä nuorisotyö on käytännössä, niin tässä on muutamia esimerkkejä:

* Asioiden selvittelyä, kuten koulupaikan tai töiden hakeminen, asunnon etsiminen, lomakkeiden täyttäminen, raha-asioissa neuvominen…

* Arkitoimissa alkuun pääsemistä, kuten kotityöt, ruuan laitto, kaupassa käynti...

* Kohtaamista ja läsnäoloa, kuten kahvittelua, mieluisaa yhteistä tekemistä, harrastusten löytämistä…

 

Etsivä nuorisotyö on tavoitettavissa seuraavista numeroista:

Pauliina 0400 115 258 

Ulla 0400 115 266

Oona 0400 115 259 

Tiina 040 536 5309 

Jos tarvitset välitöntä apua tai sinulla on akuutti kriisitilanne,  ota yhteyttä johonkin seuraavista numeroista:

* Hätätilanteen sattuessa soita yleiseen hätänumeroon 112

* Jos tarvitset kriisiapua, Kriisikeskus Mobile palvelee numerossa 014 266 7150 ja nettisivuilla https://kriisikeskusmobile.fi/

Aikuiselle: 

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyö on suunnattu nuorille, joilla on tässä hetkessä suunta hukassa ja/tai tulevaisuuden suunnitelmat ovat jääneet muiden asioiden vuoksi hyvin etäisiksi. 

Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle asioiden selvittelyn lisäksi tukea, läsnäoloa ja luotettavan aikuisen seuraa sekä yksilöllistä kohtaamista. 

Nuoren asioiden järjestely rakentuu luottamuksellisten tapaamisten varaan, joiden myötä työntekijät osaavat tarjota nuorelle oikeanlaista apua. Etsivä nuorisotyö ei ole kiinnitetty yhteen paikkaan, vaan tapaamiset voidaan sopia nuoren tarpeiden mukaisesti. 

Työntekijät toimivat ja liikkuvat Äänekoskella, Suolahdessa, Sumiaisissa ja Konginkankaalla.

Toiminta perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja asiakkuus on mahdollista, kun nuori ilmaisee halunsa ryhtyä yhteistyöhön etsivän nuorisotyön kanssa.

Etsivä nuorisotyö ei korvaa muita palveluita vaan auttaa nuorta pääsemään hänelle sopivien palveluntarjoajien äärelle. Yhteistyö eri tahojen kanssa on avainasemassa asioiden hoitamisessa, ja sitä harjoitellaan yhdessä nuoren kanssa niin kauan kuin nuori kokee sen tarpeelliseksi.

Yhteistyö etsivän ja nuoren välillä voi rakentua lyhyelle tai pitkälle aikavälille. Tässä yhteistyössä keskeistä on, että etsivät pyrkivät auttamaan nuorta löytämään sisäistä motivaatiota sekä asettamaan hänelle sopivia tavoitteita. Etsivä nuorisotyö pyrkii tukemaan nuoren kasvua ja itsenäistymistä kohti oman näköistä tulevaisuutta.

Etsivä nuorisotyöntekijä

Kuka etsivä oikein on? 

Hän on aikuinen, jolla on kokemusta asioiden selvittelystä ja yhteistyöstä muiden palveluntarjoajien kanssa. Hänellä on taitoa ja kykyä kertoa asioista helposti ymmärrettävällä tavalla. Hänellä on kokemusta siitä, miten saadaan käytännön asiat kuntoon.

Etsivää nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki. Tässä pähkinän kuoressa, kuinka kyseinen laki velvoittaa etsiviä toimimaan työssään:

Nuorisolaki 2 §

Tämän lain tavoitteena on:

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisolaki 10 §

”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta, elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.”